Destruktion

Destruktionstjänst för datasäkerhet

Vi utför olika typer av lösningar så det passar kund.

Vi tillhandahåller säker hantering av hårddiskar och annan media som ska destrueras. Denna tjänst lämpar sig bra för företag, kommuner och landsting som vill bli av med sitt elavfall samt destruera känslig information.

Vi kan garantera en säker och trygg destruktionshantering, där du som kund har full insyn i hela processen. Vid hämtning eller transport till våra anläggningar tillhandahåller vi säkerhetsklassade kärl för insamlingen. Vid ankomsten kontrolleras materialet innan destruktions- och återvinningsprocessen tar vid. Materialet krossas och går sedan in i återvinningsförloppet för att bli en ny råvara.

En rad tjänster, som till exempel fotodokumentation, statistikrapportering och destruktionsintyg finns att välja på.