Metallskrot

Metallåtervinning – en tjänst med många vinnare

KS Recycling erbjuder en tjänst med återvinning av järn- och metallskrot. Kunderna får en skräddarsydd lösning samtidigt som miljön gynnas.

Metallåtervinning lämpar sig väl för industrier, kommuner, privatpersoner och föreningar. Till exempel kan urstädning av gammal utrustning frigöra utrymme och som företag stärks också miljöprofilen. Vi kan höja våra kunders lönsamhet genom att återvinna metallavfall från produktion. Vi samlar in och återvinner alla slags olika metaller på någon av våra återvinningsterminaler.

KS Recycling är en stabil och pålitlig återvinningspartner. Vi har alltid våra kunder i fokus och arbetar med att ta fram snabba, enkla och kundanpassade lösningar. I vårt koncept ingår materialanalys, behovsanalys i samråd med kund, kundanpassade kärl för insamling, lastbärare, transporter, sortering samt miljövänlig och effektiv återvinning av materialen.