Miljö- och kvalitetscertifiering

KS Recycling klarade av revideringen, för kvalitet- och miljöledningsstandarder, som SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) utförde på verksamheten.

Vi är omcertifierade till 31 mars 2018 för både ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten hittar du här.

Tillbaka