Om KS Recycling

Vi sätter värde på skrot

KS Recycling samlar in och återvinner järn, metaller, elektronikskrot med mera. Vi bildades 2008 och är ett joint venture-företag, samägt av Sysav och Kuusakoski AB. I KS Recycling förenas de båda bolagens styrkor.

Vår affärsidé grundar sig på skräddarsydda lösningar för våra kunders behov. Vi samlar in och bearbetar restprodukter, för att sedan sälja råvaran till industrin. Att vi återvinner så mycket som möjligt innebär vinster för både kunder och miljön. Med en effektiv återvinning får kunderna mer tid över till sin kärnverksamhet.

Vi tar ett helhetsgrepp inom återvinning. Idag har vi därför en anläggning för elektronikskrot och en för övrigt skrot. Dessutom erbjuder vi en rad tjänster som till exempel materialdestruktion av elektrisk och elektronisk utrustning, fragmenteringstjänst, metallåtervinning och energiavfallstjänster.

Kundens specifika önskemål står alltid i centrum. KS Recycling har det stora företagets kompetens och det lilla förtagets flexibilitet, så hos oss är ingen kund för liten eller stor.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.